Arrive

'Arrive' yw prosiect hyfforddi a datblygu proffesiynol  Ransack sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bob blwyddyn mae Arrive yn cyrraedd gwahanol theatrau yng Nghymru. Eleni fe gyrhaeddon ni Ganolfan Gelfyddydol Memo yn y Barri ym Mehefin a Theatr Brycheiniog yn Tachwedd.

 

Mae Prosiect Arrive yn cynnwys:

-Ransack yn cyrraedd y theatr sy’n ein croesawu am wythnos i ddatblygu gwaith newydd

-Dosbarthiadau 'CPD' proffesiynol agored gyda Ransack ar gyfer artistiaid dawns lleol    

Cliciwch yma i gael y wybodaeth ddiweddarach am ddosbarthiadau

- Gweithdai ar gyfer grwpiau dawns cymunedol ac ieuenctid lleol (prosiectau codi’r llen ar gael)

-Y prif Ddigwyddiad! .......Platfform Dawns Arrive yn cyflwyno gwaith newydd gan goreograffwyr sy’n datblygu.

 

Os ydych chi’n lleoliad theatr gyda diddordeb mewn bwcio prosiect Platfform Dawns Arrive e-bostiwch  info@ransackdance.co.uk

 

Ransack Dance Company Ltd

Registered Company Number:12039765

JR House D6 Suite J, Main Avenue, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5UR