Ben King

Dawnsiwr

Mae Ben King yn berfformiwr, gwneuthurydd dawns ac athro. Mae'n gweithio ar hyn o bryd fel artist llaw-rydd a datblygu ei arferion creadigol ei hun. Wedi'i hyfforddi'n ffurfiol yn Conservatoire Cerddoriaeth a Dawns Trinity Laban, caiff ei arfer cyfredol ei seilio ar waith llawr fel techneg gyfoes, cyswllt a phartneru ac arfer perfformiad. Mae gan Ben ddiddordeb cynyddol mewn theatr gyfoes a sut y gall hyn hysbysu ei arfer fel perfformiwr.

 

Mae wedi cydweithio a pherfformio gyda Fernanda Prata, wedi gweithio i Gary Clarke ar wahanol brosiectau. Mae hefyd yn berfformiwr hirdymor gyda Simple Dance Company, sydd hefyd wedi ei arwain i fod yn goreograffydd ar gyfer Ingrid Sørensen a'r cwmni yn Oslo.

 

Ymunodd Ben â Ransack yn Awst 2014 ar gyfer cynhyrchiad cyntaf 'Murmur'.

Ransack Dance Company Ltd

Registered Company Number:12039765

JR House D6 Suite J, Main Avenue, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5UR

Ransack Dance Company Photo credits:

Roy Campbell-Moore & Spring Box Photography