Matthew Williams

Artist Ffilm

Astudiodd Matthew yn Ysgol Ffilm Casnewydd (Prifysgol De Cymru), gan gwblhau Gradd BA Anrhydedd mewn Ffilm a Fideo. Mae Matthew nawr yn gweithio fel ffilmiwr ar ystod o brosiectau comisiwn a hefyd yn Gynorthwyydd Camera, Gweithredwr a Chynorthwywr DIT ar ffilmiau hir i nifer o gwmnïau cynhyrchu gan gynnwys Shadow Entertainment, Moving Picture Films, a Red Union Films.

Ymunodd Matthew â Ransack yn 2013 gan weithio ar ein gwaith cyntaf 'Dear Today,' ac ers hynny mae wedi bod gyda’r cwmni yn cynhyrchu delweddau ffilm sy’n cael eu taflunio fel rhan o’n cynyrchiadau byw.  

English