Murmur yw ein cynhyrchiad bil dwbl presennol, gan gynnwys gwaith 'Momenta' a 'Broken Arrows.' Cafodd Murmur ei flaenoriaethu yng nghanolfan Memo Arts, yn Barri ym mis Medi 2018. Rydym bellach yn cyrchu arian i'n galluogi i daith y cynhyrchiad ledled Cymru yn Hydref 2019 .... gwyliwch y lle hwn ar gyfer dyddiadau’r taith!

 

Thema  'Murmur'  yw 'dilysrwydd'....ydyn ni byth yn canfod hyn yn ein bywyd fel oedolion? Rydym yn dweud ein straeon mewn hyrddiau o ddawns gyfoes, cerddoriaeth fyw aruthrol, a delweddau ffilm syfrdanol, gyda gigiau byw, mobiau fflach a ffaniau enfawr ar hyd y ffordd!

momenta

IMGL0622.jpg

broken arrows   

IMGL1213.jpg

dear today 

Os ydych chi’n rheolwr lleoliad neu raglen a fyddai’n hoffi bwcio un o gynhyrchion Cwmni Dawns Ransack byddwch gystal â chysylltu gyda ni ar info@ransackdance.co.uk  i gael mwy o wybodaeth

Ransack Dance Company Ltd

Registered Company Number:12039765

JR House D6 Suite J, Main Avenue, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5UR

Ransack Dance Company Photo credits:

Roy Campbell-Moore & Spring Box Photography