TAFLUNIO ‘MOMENTA’

 

 

Taflunio Momenta oedd ein prosiect ymchwil a datblygu, oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu ffyrdd newydd o gyflwyno tafluniadau ffilm a goleuo yn ein gwaith 'Momenta'.  Roedd ein harchwilio’n golygu creu dau biler taflunio unigryw a defnyddio taflunwyr yn cael eu dal yn y llaw i integreiddio delweddau i’r gwaith. Cynhaliwyd rihyrsals yng Nghanolfan Gelf y Miwni, Pontypridd gyda sesiwn rhannu neu weithio ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant ar 18fed Ionawr 2017 yn y  Riverfront, Casnewydd. Ariannwyd y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Ransack Dance Company Ltd

Registered Company Number:12039765

JR House D6 Suite J, Main Avenue, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5UR

Ransack Dance Company Photo credits:

Roy Campbell-Moore & Spring Box Photography