Sally Jayne

Dawnswraig

IMGL0491.jpg

Hyfforddodd Sally Jayne yn Academi Ballet y Gogledd (Leeds) ac Ysgol Ballet y Gogledd (Manceinion) lle hyfforddodd mewn balet clasurol, cyfoes a theatr gerdd. Ers graddio mae Sally wedi perfformio yn Goldilocks yn The London Palladium yn ogystal â theithio gyda’r Headliners Theatre Company a The London Cabaret. Mae gwaith arall yn cynnwys The Big Audition a Britain’s Got Talent i ITV yn ogystal â ffilmio ar gyfer Channel 4, Sky Kids, Netflix Originals a fideos cerdd ar gyfer bandiau Derrange a Améli. Mae hefyd wedi gweithio gyda brandiau fel Adidas, Move Dance, Matalan a Push Doctor. Mae Sally Jayne hefyd yn awyrgampwraig, cantores a cherddor yn canu’r gitâr a’r piano.

 

Ymunodd Sally â Ransack yn 2018 ac ers hynny mae wedi perfformio fel dawnswraig a cherddor yn ‘Broken Arrows’ a ‘Murmur’ fel rhan o daith ‘Momenta’ yn hydref 2019.