gweithdai

Newyddion Gweithdai Diweddaraf!

 

EXPLORE  yw’n prosiect Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) diweddaraf mewn partneriaeth gyda Chymuned Artis. Mae’r prosiect yn gwahodd dawnswyr ac athrawon dawns sy’n datblygu i wneud cais i ymuno â rihyrsals ymchwil a datblygu newydd Cwmni Dawns Ransack a pherfformio gyda’r cwmni.

Dyddiadau: Dydd Mawrth 17 Gorffennaf i Sadwrn 21 Gorffennaf

I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma

Mae Ransack Your Stories yn ysgol haf yn y celfyddydau perfformio i rai 7 i 18 oed, sy’n cael ei harwain gan artistiaid proffesiynol o Gwmni Dawns Ransack.

Mae’r wythnos yn cynnwys hwyl, gweithdai creadigol mewn dawns, cerddoriaeth a ffilm sy’n gweithio tuag at greu sioe theatr fyw i deulu a ffrindiau.

Dyddiadau: Mercher 25 Gorffennaf i Llun 30 Gorffennaf.

I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma

 

Gweithdai i ysgolion a grwpiau cymunedol

 

Beth ydyn ni’n ei gynnig:

'Gweithdai Un-tro'  i grwpiau ysgol (oed 7+) , colegau, prifysgolion a grwpiau cymunedol/ieuenctid

 

Darpariaeth CPD i ddawnswyr ac athrawon dawns proffesiynol ac ymarferwyr theatr gorfforol

 

Clybiau ar ôl ysgol a sesiynau dawns ieuenctid rheolaidd

 

Mae’n gweithdai’n cynnwys:

-Techneg dawns

-Theatr gorfforol

-Gwaith codi partner a grŵp

-Coreograffeg

-Tasgau creadigol 

‘Mae’n teimlo fel ein darn ni, ni biau fe, fyddai dim grŵp arall yn gallu ei ailadrodd gan mai oddi wrthym ni y daeth e. Mae hynna’n cŵl.”

Aelod o grŵp ieuenctid Dawns Powys ar gyfnod hyfforddi, 2017

​“Roedd y dosbarth yn llifo mewn ffordd ryfeddol, dan arweiniad Sarah oedd mor dyner a chyda help rhai cerddorion byw cwbl anhygoel.....coreograffeg perffaith gan griw Ransack. Roeddwn i’n teimlo ’mod i’n cael fy sbwylio wrth gael caniatâd i fod yn rhan o amgylchedd gwaith mor ysbrydoledig."  

Aelod o ddosbarth 'CPD' Prosiect Arrive, 2016

 

  Prisiau:

  -Clybiau Ar Ôl Ysgol (mae prisiau’n amrywio yn ôl amseroedd contract; holwch os gwelwch yn dda)

  -Gweithdy 2 awr: £100

  -Gweithdy Diwrnod Llawn (5-6 awr) : £250

  -2 Ddiwrnod hyfforddiant: £450  

  Mae’n gweithdai preswyl yn gweithio tuag at  greu darn perfformio gyda’ch grŵp.

  Nodwch nad yw prisiau’n cynnwys teithio a llety ar gyfer dawnswyr 

  Mae tiwtoriaid i gyd wedi cael gwiriad DBS

  Gallwn hefyd agor cyfleoedd ‘Codi’r Llen’ Rydym hefyd ar gael ar gyfer cyfnodau hyfforddi hirach o 1-2 wythnos ble gall ein Cyfarwyddwr Artistig  dawnswyr weithio gyda’ch myfyrwyr i greu darn perfformio. Pan fyddwn ni ar daith gallwn hefyd agor cyfleoedd ‘Codi’r Llen’ ble gall grwpiau ddod i berfformio yn ein sioeau proffesiynol! Cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion.

   

  Cerddorion:

  Gallwn ddarparu cerddorion byw i gyfeilio mewn gweithdai; profiad gwych i chi a’ch myfyrwyr ddawnsio i gerddoriaeth fyw!

  Ymholwch ynglŷn ag archebu

  Pecyn Addysg a Ffurflenni Archebu: info@ransackdance.co.uk

  Ransack Dance Company Ltd

  Registered Company Number:12039765

  JR House D6 Suite J, Main Avenue, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5UR