Gweithdai

676846c1-1743-4353-8f29-65d9020c6d9f.jpe
08830c82-0193-497f-94b5-517baf247fdf.jpe
IMG_3062.jpeg
IMG_3073.jpeg

Newyddion Gweithdai Diweddaraf!

 

Dosbarth cwmni AM DDIM i ddawnswyr proffesiynol!

Pontypridd, 10 - 27 Mai a Llandrindod, 30 Mai - 02 Mehefin

Rydym yn gwahodd dawnswyr annibynnol i ymuno â ni ar gyfer ein dosbarthiadau cwmni dyddiol, wrth inni ddychwelyd i'r stiwdio i ymarfer ein cynhyrchiad newydd.

I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma

Dosbarthiadau Ar-lein:

Mae’n dawnswyr proffesiynol wedi recordio nifer o ddosbarthiadau dawns o’u cartrefi fel rhan o’n grant ymsefydlogi Covid-19 gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau i ddewis o’u plith yn cynnwys techneg cyfoes, dosbarthiadau repertoire a gweithdai creadigol ynghyd â sesiynau tiwtorial cynhesu lan ac oeri lawr. Mae’r gweithdai hyn ar gyfer rhai 12 oed a throsodd i oedolion ac yn cynnwys dewisiadau symudiad ac addasiadau ar gyfer ystod o lefelau.

I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma

 

Gweithdai i ysgolion a grwpiau cymunedol

Beth ydyn ni’n ei gynnig:

'Gweithdai Un-tro'  i grwpiau ysgol (oed 7+) , colegau, prifysgolion a grwpiau cymunedol/ieuenctid

 

Darpariaeth CPD i ddawnswyr ac athrawon dawns proffesiynol ac ymarferwyr theatr gorfforol

 

Clybiau ar ôl ysgol a sesiynau dawns ieuenctid rheolaidd

 

Mae’n gweithdai’n cynnwys:

-Techneg dawns

-Theatr gorfforol

-Gwaith codi partner a grŵp

-Coreograffeg

-Tasgau creadigol 

‘Mae’n teimlo fel ein darn ni, ni biau fe, fyddai dim grŵp arall yn gallu ei ailadrodd gan mai oddi wrthym ni y daeth e. Mae hynna’n cŵl.”

Aelod o grŵp ieuenctid Dawns Powys ar gyfnod hyfforddi, 2017

​“Roedd y dosbarth yn llifo mewn ffordd ryfeddol, dan arweiniad Sarah oedd mor dyner a chyda help rhai cerddorion byw cwbl anhygoel.....coreograffeg perffaith gan griw Ransack. Roeddwn i’n teimlo ’mod i’n cael fy sbwylio wrth gael caniatâd i fod yn rhan o amgylchedd gwaith mor ysbrydoledig."  

Aelod o ddosbarth 'CPD' Prosiect Arrive, 2016

 

IMG_5569.jpg
XT2F6220.JPG
Dance_MW_2018_87.jpg

  Prisiau:

  -Clybiau Ar Ôl Ysgol (mae prisiau’n amrywio yn ôl amseroedd contract; holwch os gwelwch yn dda)

  -Gweithdy 2 awr: £100

  -Gweithdy Diwrnod Llawn (5-6 awr) : £250

  -2 Ddiwrnod hyfforddiant: £450  

  Mae’n gweithdai preswyl yn gweithio tuag at  greu darn perfformio gyda’ch grŵp.

  Nodwch nad yw prisiau’n cynnwys teithio a llety ar gyfer dawnswyr 

  Mae tiwtoriaid i gyd wedi cael gwiriad DBS

  Gallwn hefyd agor cyfleoedd ‘Codi’r Llen’ Rydym hefyd ar gael ar gyfer cyfnodau hyfforddi hirach o 1-2 wythnos ble gall ein Cyfarwyddwr Artistig  dawnswyr weithio gyda’ch myfyrwyr i greu darn perfformio. Pan fyddwn ni ar daith gallwn hefyd agor cyfleoedd ‘Codi’r Llen’ ble gall grwpiau ddod i berfformio yn ein sioeau proffesiynol! Cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion.

   

  Cerddorion:

  Gallwn ddarparu cerddorion byw i gyfeilio mewn gweithdai; profiad gwych i chi a’ch myfyrwyr ddawnsio i gerddoriaeth fyw!

  Ymholwch ynglŷn ag archebu

  Pecyn Addysg a Ffurflenni Archebu: info@ransackdance.co.uk