top of page

Artistiaid Dawns

'EXPLORE' 2021

Dawnswyr a Chyfawryddwr Cwmni Dawns Ransack

XT2A5298.jpg

Cafodd Caldonia Walton hyfforddiant proffesiynol mewn dawns gyfoes gan raddio gyda BA Anrhydedd Dosbarth Cyntaf o Ganolfan Studio Llundain. Mae wedi perfformio ar gyfer y corfeograffwyr Zamira Kate Mummery (Dawns ZK), Douglas Thorpe (Theatr Dawns Mad Dogs), Cirque Bijou, Edd Mitton, Hannah Vincent, Dam Van Huynh, Wayne Parsons, Ana Lujan Sanchez a Lizzie J Klotz. Perfformiodd yn y rhediad mis o’r sioe gerdd roc The Quentin Dentin Show yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, a dychwelodd fel cyd-gyfarwyddwr a choreograffydd ar gyfer ei dau rediad cynhyrchu yn y Central, Llundain. Mae wedi gweithio ar wahanol brosiectau gyda Chwmni Hofesh Shechter a Dawns East London,  gyda Theatr Dawns Motionhouse a Birmingham mhac, a pherfformio mewn fideos cerddorol i Eliza and The Bear, Tankus The Henge, Them&Us ac I Am Fya. Mae Caldonia hefyd wedi cael ei mentora gan Dawns Kerry Nicholls trwy ei Rhaglem Mentora Perfformio.

Ar ôl cyflwyno’i gwaith coreograffeg annibynnol yn ein Platfform Dawns Arrive yn 2017, mae Caldonia ‘n ymuno â’r cwmni fel dawnswraig i ymchwilio a datblygu gwaith newydd ar gyfer 2018.

Graddiodd Gemma Prangle o Brifysgol Caerwysg yn 2011 gyda BA (Anrh) Drama, ac aeth ymlaen i gwblhau Tystysgrif ôl-radd mewn Theatr  Gorfforol gyda chwmni Jasmin Vardimon. Mae wedi perfformio ar gyfer Frantic Assembly yn eu cynhyrchiad 'Little Dogs'ac yn parhau i ddysgu gyda thîm addysg y cwmni. Mae hefyd wedi perfformio fel rhan o’r ensemble, i’r cwmni o Gaerdydd Taikabox ar gyfer eu taith perfformiadau dawns byr, ac i’r Notional Theatre yn eu perffomiad aml-gyfryngol 'Awkward Turtle'. Mae Gemma hefyd yn coreograffio a pherfformio yn ei gwaith ei hun fel artist unigol gyda’i pherfformiad newydd 'Dances I made on my Bathroom Floor,' ym Mhlatfform Dawns Cymru 2015 a Gŵyl Emerge C12 yn Llundain. Cafodd Gemma ei henwebu am yr 'Artist Dawns Benywaidd Gorau’ yng Ngwobrau Theatr Cymru yn 2016. Bu Gemma’n gweithio’n ddiweddar i Light, Ladd & Emberton, Caroline Lamb, and 'We Made This.' 

Ymunodd Gemma â Ransack yn 2013 ac mae wedi gweithio i’r cwmni mewn nifer o brosiectau cymunedol a pherfformio ers hynny gan gynnwys dawnsio yn ein taith o amgylch ‘Murmur’ (2019).

IMGL1636.jpg
IMGL0134.jpg

Hyfforddodd Alex Marshall Parsons â Phrifysgol Edge Hill, gan raddio yn 2012. Mae'n Gyfarwyddwr Artistig ac wedi perfformio yn ei gwmni ei hun 'Gary and Pel Live Action Cartoon'. Fel dawnsiwr mae wedi perfformio i amrywiaeth o gwmnïau dawns a theatr yn cynnwys Bombastic Dance, Cwmni Dawns Earthfall, Theatr Pena, Kitch n Sync Collective a Chloe Loftus Dance, Gary Clarke Company a Lea Anderson. Mae hefyd wedi addysgu ar gyfer Theatr Dawns Motion House ac roedd yn gyfarwyddwr ymarfer a choreograffydd ar gyfer Theatr Dawns Edge FWD.

 

Ymunodd Alex â ni yn 2017 ar gyfer ein prosiect ymchwil a datblygu taflunio ffilm a dychwelodd i'r cwmni yn Awst 2018 ar gyfer ein perfformiad cyntaf o 'Murmur' a theithio gyda'r cwmni yn ein taith Hydref 2019

Astudiodd Sydney Robertson ym Mhrifysgol Caerwysg cyn dechrau hyfforddi yn JV2 Jasmin Vardimon (2015/2016) gan deithio’n genedlaethol a dawnsio tair rhaglen a goreograffwyd gan AΦE, Vincius Salles a Jasmin Vardimon. Bu wedyn yn gweithio’n llawrydd yn Llundain gan weithio gyda’r Southpaw Dance Company, y Royal Opera House, Tate Modern (Phoebe Davis/ Nande Bhebhe), cyn dod yn aelod o gwmni dawns B-Hybrid dance gyda Brian Gillespie. Yn 2018, parhaodd Sydney ei hyfforddiant yn SEAD yn Awstria a theithio gyda La Gazzetta gan Landestheater, a gyfarwyddwyd gan Alexandra Liedtke a’i goreograffu gan Paul Blackman (Jukstapoz). Ers dychwelyd i Lundain, mae wedi gweithio ar brosiectau masnachol a theatraidd gyda Benjamin Milan (Box Artist Management) a Joao Cidade.

 

Mae Sydney yn un o aelodau newyddaf y tîm, gan ymuno â ni ym mis Chwefror 2020. Bydd yn gweithio ar ein prosiect digidol newydd, ‘Egwylion Digidol’ yn cynnwys ymchwil a datblygu ein perfformiad drwy raglen newydd.

87175397_3813422348675721_50158107527122
XT2A3115.JPG

Mae Mike Williams yn artist dawns annibynnol wedi'i leoli yn Ne Cymru. Yn raddedig o brifysgol Roehampton 2006, mae Mike wedi dal rhai rolau cwmni mawreddog o Earthfall (2008-2010) a FFIN DANCE (2010-2014) ac mae wedi bod yn perfformio ar sail prosiect gyda Exim Dance Company ers 2012. Roedd 2015 yn nodi ymddangosiad camau cyntaf Mikes fel coreograffydd sy'n dod i'r amlwg. Teithiodd ar ei unawd proffesiynol cyntaf ledled y DU, gan gynnwys Llwyfan Dawns Cymru 2015, Gŵyl Ymylol Caeredin a Gŵyl Ddawns Cloud yn Llundain. Ar hyn o bryd mae Mike yn y camau cychwynnol o ymchwilio i’w unawd newydd, ‘BoxedIN’ ar ôl cael wythnos werth chweil ac archwiliadol fel Artist Preswyl ym mis Mawrth gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Ochr yn ochr â’i waith gyda Ransack mae Mike hefyd yn dawnsio i Joon Dance ac yn athletwr brwd Yogi, ac CrossFit.

Ochr yn ochr â pherfformio ar gyfer Ransack, mae Mike yn ymwneud â nifer o'n prosiectau dawns cymunedol mewn partneriaeth ag Artis Community ac mae'n diwtor rheolaidd ar eu rhaglen dosbarth dawns cymunedol. Mae Mike yn arwain dosbarthiadau yn Ysgol Gynradd 'Dolau, yn cyfarwyddo Cwmni Dawns Ieuenctid' Inspire 'ac ar hyn o bryd mae'n cyflwyno dosbarthiadau ar-lein' Movers 'a Dawns Ieuenctid y cwmni.

Mae Hannah Miles yn artist dawns llawrydd yn seiliedig yn ne ddwyrain Llundain. Graddiodd yn 2019 gydag Anrhydedd BA Dosbarth Cyntaf mewn Dawns Gyfoes o Conservatoire Cerddoriaeth a Dawns Trinity Laban. Ers graddio cafodd Hannah y pleser o weithio ar ffilm ddiweddaraf yr English National Ballet, Cinderella Games. Mae hefyd wedi gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau dawns yn cynnwys: Protein Dance (Invisible Dancing, 2018), State of Flux Theatre (Don’t Touch Me), Errant Company (Tutu Trouble), Flux: Intermedia, Gŵyl Opera de Bauge a Vice Versa Dance Theatre (friEND). Cydweithiodd gyda Laura Weston ar wahanol brosiectau yn cynnwys fel artist cyswllt ar gyfer ‘one, four, six’, darn a gafodd ei greu ar gyfer myfyrwyr yng Nghanolfan Stiwdio Llundain ar gyfer llwyfan Moving Words.

 

Hannah yw un o’r aelodau diweddaraf i ymuno â’r tîm, gan ddod atom ym mis Chwefror 2020. Mae’n edrych ymlaen at ymuno â Chwmni Dawns Ransack i ymchwilio a datblygu gwaith newydd.

87495389_3813421972009092_31157597497280

Ymarferwyr  Artis Community Cymuned

web IMG_2308.jpg

Mae Abril Trias yn hwylusydd celfyddydau therapiwtig a chymunedol, gyda chefndir creadigol mewn symudiad dawns, ffilm a chelfyddydau hunanfywgraffiadol. Caiff Abril ei sbarduno gan ysbryd o ymchwilio ac mae’n uno ffilm a pherfformiad gyda’r celfyddydau gweledol; gan geisio portreadu negeseuon cain ond dwfn i’r gynulleidfa. Ar ôl cwblhau lleoliad gwaith gydag Artis, modiwl o’i gradd BA Anrh mewn Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig gyda Phrifysgol De Cymru, mae Abril yn awr yn gweithio fel ymarferydd dawns a chelfyddydau cymunedol ar gyfer y sefydliad. Mae’n cyflwyno clwb dawns a chelf ar ôl ysgol yn wythnosol yn Ysgol Gynradd Meisgyn ac yn cynorthwyo cyflwyno eu grŵp dawns cynhwysol ‘IncluDance’.

Mae Becky Johnson yn artist dawns llawrydd sy’n arbenigo mewn ymarfer byrfyfyr, cydweithredu a gwaith rhyng-ddisgyblaeth. Bu cynlluniau cydweithredu diweddar gyda’r sinematograffydd Sam Olly yn “The Hanging room trilogy” a’r artist gweledol Anna Coviello yn “EXHIBIT”.  Bu ganddi hefyd breswyliaeth yn ddiweddar gyda Groundwork pro i ymchwilio ei gwaith solo diweddaraf “Didi’s Cookbook” lle bu’n gweithio gyda’r cyfarwyddwr Julia Spencer i greu ffilm fer ar gyfer y gwaith. Cymerodd Becky ran yn ARCHWILIO 2019 gydag Artis Community Cymuned a Chwmni Dawns Ransack fel artist annibynnol ar ôl graddio o’i chwrs gradd mewn Dawns ym Mhrifysgol De Cymru ac ers hynny aeth i weithio fel ymarferydd dawns cymunedol gydag Artis. Yn y rôl hon mae’n hwyluso dosbarthiadau a gweithdai cymunedol ar gyfer amrywiaeth o oedrannau a galluoedd, yn cynnwys grŵp ‘IncluDance’ a phrosiect ’11 Miliwn Rheswm i Ddawnsio”.

FB_IMG_1580594023174 (edited).jpg
IMG_5933.jpg

Hyfforddodd Liam Wallace yn y Northern School of Contemporary Dance gan weithio gyda choreograffwyr fel Odette Hughes, Douglas Thorpe ac Avatâra Ayuso cyn graddio gyda BPA (Anrh) mewn Dawns Gyfoes yn 2015. Ers hynny bu Liam yn datblygu ei ymarfer addysgu mewn dawns gyfoes gan weithio ar ei liwt ei hun gyda gwahanol gwmnïau i ddatblygu arddull addysgu sy’n hyrwyddo agoredrwydd ac unigrywiaeth mewn symudiad. Mae Liam yn ymuno ag YMCHWILIO 2021 fel ymarferydd dawns cymunedol ar gyfer Artis, gan fod wedi cyflwyno dosbarthiadau dawns cyfoes yn flaenorol yn Ysgol Gynradd Gwaunmeigyn ac Ysgol Uwchradd Pontypridd ac mae wrthi’n cyflwyno eu dosbarthiadau dawns ‘Esblygu’, dosbarth dawns creadigol byrfyfyr ar gyfer oedolion.

Artistiaid Dawns Annibynnol

Mae cefndir Tommy Davies mewn brêc-ddawnsio a hip hop. Bu’n ddawnsiwr mewn cystadlaethau proffesiynol a masnachol am dros 15 mlynedd. Mae ganddo brofiad dawnsio helaeth yn cynnwys dawnsio ar gyfer y Black Eyed Peas, Butlins Tour, Strictly Come Dancing, Avant Cymru, Nitro Circus a llawer mwy. Mae ganddo hefyd radd mewn Rheoli Digwyddiadau. Ynghyd â hyn mae wedi addysgu dawns i ystod o alluoedd ac oedrannau ac mae’n addysgu amrywiaeth o ddosbarthiadau rheolaidd yn ei gymuned leol yng Nghaerdydd. Mae hefyd wedi sefydlu rhaglen o ddosbarthiadau ar-lein yn ddiweddar mewn ymateb i bandemig Covid-19.  Nod ddiweddaraf Tommy fel dawnsiwr yw ymestyn i weithio gyda gwahanol arddulliau a chyfryngau dawns er mwyn esblygu fel artist dawns. Mae Tommy yn gobeithio sicrhau mwy o ddealltwriaeth o ‘bwyntiau croesi drosodd’ mewn gwahanol arddulliau drwy gymryd rhan yn YMCHWILIO a sut i’w defnyddio yn ei symudiad dawns ac ymarfer addysgu. Mae wrth ei fodd gyda’r syniad o neidio i ffyrdd pobl eraill o symud a gweld cysylltiadau eraill gyda dawns a cherddoriaeth.

4.jpg
Portfolio.png

Beth Hopkins photography

Mae Rachel Laird yn ymuno â rhaglen ar-lein YMCHWILIO o Lundain. Hyfforddodd i ddechrau ar y cwrs gradd dawns yn Conservatoire Cerdd a Dawns Trinity Laban cyn mynd ymlaen i gwblhau diploma ôl-raddedig yn Ysgol Ddawns Gyfoes Copenhagen. Ers graddio mae wedi perfformio i’r English National Opera and Peut Etre Theatre yn teithio eu gwaith SHH...Bang! to China, Roisin O'Brien yn A Falling Ballet, The Natasha’s Project a A Truefitt Collective gan hyfforddi gyda nhw i ddod yn un o’r Hwyluswyr Ymwybyddiaeth Ofalgar Dawns cyntaf ym Mhrydain. Mae hefyd wedi cyd-sefydlu deuawd dawns theatr o’r enw ‘Sliding Doors Collective’, gan berfformio yng ngŵyl yr Edinburgh Fringe, Rising Tides a Gŵyl Resolution.

Yr hyn sy’n gyffrous i Rachel am EXPLORE gyda Chwmni Dawns Ransack yw’r cyfle i ffurfio cymuned ar-lein gyda chasgliad o artistiaid sy’n cymryd rhan gan ymchwilio rep cwmni, cael golwg ar ymchwil a datblygu gwaith newydd ac ymarfer cwmni Ransack ynghyd â’r cyfle i weithio hefyd gydag Artis mewn sesiynau hyfforddiant ac ar eu rhaglen dawns gymunedol.

Mae Bethan Cooper yn ymarferydd dawns o Bowys. Hyfforddodd yn y Trinity Laban of Music and Dance ac ers hynny cwblhaodd Dystysgrif Ballet Uwch RAD ar lefel Rhagoriaeth. Mae’n gweithio ar hyn o bryd fel ymarferydd llawrydd gyda chwmnïau fel Ballet Gŵyl Aberhonddu, Impelo, Academi Dawns Canolbarth Cymru a Ballet Cymru. Mae ganddi amrywiaeth o brofiad perfformiad yn cynnwys profiad diweddar fel dawnswraig yn ‘Cell’ gyda ‘Impelo’ oedd hefyd yn cynnwys hwyluso gweithdai yn seiliedig ar gwricwlwm gwyddoniaeth Cyfnod Allweddol 2 a dawnsio yn ‘The Nutcracker’ gyda Ballet Gŵyl Aberhonddu. Mae hefyd yn athrawes dawns ar raglen DEUAWDAU Ballet Cymru . Mae’n gobeithio y bydd ei phrofiad ar raglen YMCHWILIO yn ei hysbrydoli i ddal ati i ddatblygu ei chorffolaeth a’i chreadigrwydd er mwyn bod y ddawnswraig a’r athrawes orau y gall fod.

Bethan Cooper.jpg

Keith Trodd Photography

image1.jpeg

Becca Head Photography

Mae Daniella Powell yn artist dawns seiliedig yng Nghastell-nedd Port Talbot. Hyfforddodd ar gwrs dawns yng Ngrŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot cyn cwblhau’r cwrs gradd dawns ym Mhrifysgol De Cymru (cohort 2016-2019). Pan oedd yn hyfforddi bu’n gweithio gydag amrywiaeth o goreograffwyr proffesiynol ac fe wnaeth hefyd ei sefydlu ei chwmni dawns ei hun, Cwmni Dawns Nevim, wnaeth ei galluogi i ymchwilio ei hymarfer ei hun. Yn 2017 perfformiodd gyda Nevim yn ‘Llwyfan Dawns Arrive’ Cwmni Dawns Ransack. Yn ychwanegol roedd yn rhan o gyfnodau preswyl Camu-Lan Dawns Ieuenctid Cenedlaethol Cymru a chafodd ei haddysgu a’i mentora gan Kerry Nicholls. Cymerodd Daniella ran ym mhrosiect YMCHWILIO yn 2018, gan ymuno â Chwmni Dawns Ransack yn eu hymarferion ymchwil a datblygu agored a pherfformio gyda’r cwmni. Fe wnaeth hefyd berfformio fel dawnswraig yng ngolygfa ‘Fflach-Dorf Cymunedol’ ym mherfformiad cyntaf y cwmni o ‘Murmur’ yng Nghanolfan Gelf y Memo, y Barri.

Ers graddio dechreuodd Daniella ar hyfforddiant TAR, gan gychwyn ar leoliad gyda’r adran dawns yng Ngrŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot. Mae’n edrych ymlaen at weithio gydag amrywiaeth o wahanol artistiaid o wahanol gefndiroedd a dysgu o fethodolegau coreograffig Ransack ar raglen YMCHWILIO 2021, gan hefyd fynd â’r dysgu o’r cwrs yn ôl i’w myfyrwyr, i helpu ‘ysbrydoli a thyfu y genhedlaeth nesaf o ddawnswyr’.

Mae Olivia Paddison yn artist dawns seiliedig yn Newcastle-Upon-Tyne. Graddiodd yn 2015 gyda  BA (Anrh) mewn dawns gyfoes o’r Trinity Laban Conservatoire for Music and Dance.  Ar ôl graddio ymunodd â Compañia CaraBdanza ym Madrid fel Prentis Dawnsio, gan deithio o amgylch Sbaen, ac wedyn ymunodd â Elephant in the Black Box Company. Ers dychwelyd i Brydain, bu’n gweithio fel Cynhyrchydd dan Hyfforddiant gyda’r Balbir Singh Dance Company yn Leeds ac roedd yn un o’r artistiaid dawns yn y prosiect dawns Ewropeaidd Performing Gender: Dance Makes Differences. Mae hefyd wedi teithio’n genedlaethol gyda’r Fertile Ground Dance Company o ogledd ddwyrain Lloegr. Yn 2019 dechreuodd weithio gyda Bigfoot Arts Education Ltd, yn arwain gweithdai creadigol a chyfnodau preswyl mewn ysgolion cynradd a daeth yn ymarferydd dawns gyda The D Project Dance Company, gan addysgu amrywiaeth o sesiynau dawns a chreadigol mewn llu o osodiadau cymunedol. Mae Olivia hefyd yn gweithio ar hyn o bryd gyda Payal Ramchandani, Dawnsiwr a Choreograffydd Kuchipudi.

Mae Olivia yn awyddus iawn i ddatblygu ei hymarfer mewn ffordd sy’n rhoi blaenoriaeth i gynhwysiant a chydlyniaeth gymdeithasol. Mae ganddi ymagwedd arbrofol ac amrywiol at ei hymarfer symud ei hun, gan gyfuno dawns gyfoes gydag elfennau o grefftau milwrol a disgyblaethau eraill. Mae’n awyddus iawn i ddatblygu ei hymarfer ei hun tra hefyd yn dysgu o ymarfer dawnswyr a thîm creadigol Ransack.

Olivia Dance Photo.jpg

Shawnna Cope Michalek

59744706_855304574813211_506957782479326

Coalesce Dance Theatre

Mae Lucy Jones yn ymuno â rhaglen YMCHWILIO fel artist lleoliad gwaith. Mae’n seiliedig yn Nhreorci yn Rhondda Cynon Taf, yn yr un modd â Chwmni Dawns Ransack ac Artis. Dechreuodd Lucy ar ei thaith i ddawns gydag Artis yn 7 oed, gan dyfu drwy eu llwybr dawns cyn ymuno â’u Cwmni Dawns Expressions a Chwmni Dawns Insync Inclusive. Mae hefyd wedi mynychu nifer o gyrsiau dwys gyda Dawns Ieuenctid Cenedlaethol Cymru a NDCWales – gan yn ddiweddarach ddod yn ddawnswraig gyswllt gyda’r cwmni.  Aeth Lucy yn ei blaen i hyfforddi ar gwrs gradd yn y Northern School of Contemporary Dance a dilyn hynny drwy weithio gyda’r coreograffwyr Joss Arnott a Sharon Watson gyda Emergence – cwmni ôl-radd Prifysgol Salford. Yn dilyn ei hyfforddiant mae Lucy wedi gweithio gyda Company Chameleon, Kerry Nicholls, Cai Tomos, Miranda Tufnell a Mathieu Geffre a chymryd rhan mewn hyfforddiant datblygu proffesiynol parhaus gyda Chwmni Dawns Ransack, gan ymuno yn eu hymarferion agored o fewn rhaglen hyfforddiant YMCHWILIO yn 2018. Mae hefyd wedi dawnsio gyda Theatr Dawns Phoenix ar gyfer eu Labordy Coreograffwyr a Chyfansoddwyr, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ar gyfer eu ‘Laboratori’ ac ymuno â’r rhaglen datblygu artistiaid a mentora gyda Omidaze Productions. Mae Lucy yn edrych ymlaen at raglen YMCHWILIO eleni i ddatblygu ei hyfforddiant dawns a chysylltu gydag artistiaid eraill. Mae’n gobeithio adeiladu ar berthnasoedd blaenorol ond hefyd wneud rhai newydd. 

Arweinwyr Rhaglenni

Linzi Rumph 
Swyddog Datblygu ac Arweinydd Dawns
Cymuned Artis

Sarah Rogers 
Cyfarwyddwr Artistig, Cwmni Dawns Ransack Cyswllt Celfyddydau, Cymuned Artis 

IMGL7164.jpg

Linzi yw Swyddog Datblygu/Arweinydd Dawns Artis. Mae’n cydlynu amrywiaeth o raglenni celf, yn ogystal â chyflwyno gweithdai wythnosol a phrosiect ac yn arwain ar y sesiynau hyfforddiant ymarfer cymunedol fel rhan o brosiect YMCHWILIO.

Mae ganddi radd BA (Anrh) mewn Dawns, TAR ôl-orfodol ac mae wedi dilyn gwahanol gyrsiau datblygu proffesiynol parhaus yn ymwneud â Dawns a Dementia, Therapi Symudiad, Ymarfer Cynhwysol, Dawns ar gyfer Pobl Hŷn a Dawns ar gyfer Clefyd Parkinson. Bu Linzi yn gweithio fel rhan o Artis ers 2010 ac mae wedi adeiladu’n raddol ar ei gyrfa broffesiynol fel ymarferydd dawns cymunedol. Rhan fwyaf gwerth chweil ei swydd yw gweithio gydag ystod mor eang o bobl, gan greu perthnasoedd cadarnhaol a gweld y newid y gall ei ysgogi ym mywydau pobl.

C5D_5638.JPG

Mae Sarah yn cyfarwyddo a choreograffu gwaith perfformio Cwmni Dawns Ransack. Graddiodd Sarah o’r Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance gyda BA Anrh mewn Theatr Dawns yn 2010. Mae wedi perfformio i Rosemary Butcher, Charles Linehan, Kerry Nicholls, Darren Johnston, Will Dorner, Tamsin Fitzgerald (Dawns 2Faced) a Phrosiect The Configur8, a chyflwyno gwaith yn Resolution 2011 fel coreograffydd annibynnol. Yn 2012 cwblhaodd Sarah brentisiaeth gyda Chwmni Dawns Earthfall.

Ynghyd â’i gwaith cyfarwyddo a pherfformio proffesiynol mae Sarah yn gweithio ac addysgu’n frwd mewn dawnsio cymunedol ac wedi cyfarwyddo nifer o grwpiau ieuenctid. O’r blaen bu’n Rheolwr Addysg yng Nghwmni Dawns  2Faced, ac ar hyn o bryd mae’n Ymgynghorydd Celfyddydau a thiwtor dawns i Gymuned Artis. Mae hefyd yn Llysgennad Dawns i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

bottom of page