top of page

Cwmni theatr dawns â’i gartref ym Pontypridd ger Caerdydd yw Cwmni Dawns Ransack. Mae’r Ransackers yn cymysgu dawns athletig gyfoes llawn risg gyda chynildeb barddonol i adrodd stori. Mae’n gwaith yn archwilio cyfanrwydd theatr, gan uno symud byw, cerddoriaeth, ffilm a naratif, i symbylu cynulleidfaoedd i feddwl a theimlo. 

Mae Ransack yn ymrwymo i gynhyrchu cynyrchiadau theatr ansawdd uchel sy’n addas i deithio, a gwneud gwaith sy’n hygyrch, gafaelgar sy’n ysgogi’r  meddwl ar gyfer pobl o bob oed, profiad a chefndir. Rydym hefyd yn ymrwymo i ddarparu cyfleoedd hyfforddi unigryw i bobl ifanc, oedolion a gweithwyr proffesiynol, gan greu amgylchedd cefnogol, cydweithredol i artistiaid ar bob lefel i adeiladu sgiliau, ffurfio partneriaethau creadigol, a chreu gwaith theatr dawns o ansawdd uchel.

 

 

 

Mae Cwmni Dawns Ransack yn gysylltiedig ag ‘Artis Cymuned’, cwmni dawns cymunedol sydd wedi'i leoli ym Mhontypridd. Rydym yn gweithio gyda'r sefydliad i dyfu'n strategol raglen unigryw o ddarpariaeth ddawns sy'n cysylltu perfformiad proffesiynol a dawns gymunedol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Artis Cymuned i ddarparu ystod o gyfleoedd dawns, addysg a hyfforddiant cymunedol megis ein prosiect 'CHWILOTA', a'n ysgol haf 'Chwilota Eich Straeon' i gymunedau yn Rhondda Cynon Taf, a'r ardaloedd cyfagos. Mae Artis Cymuned hefyd yn cefnogi ein gwaith ymchwil, datblygu a chynhyrchu trwy gynnig gofod a mentora i'r cwmni. Diolchwn i Artis Cymuned am eu cefnogaeth barhaus.

bottom of page