top of page


Teithiol Hydref 2023 a Gwanwyn 2024
'Us and Them'
 | (Ni a Nhw)

Cynhyrchiad bil-dwbl uchelgeisiol o ddawns gyfoes athletaidd, y gair llafar a cherddoriaeth fyw. Ynghyd â pherfformiadau gan aelodau o’r gymuned leol.

 

Mae Ni a Nhw yn ymchwilio bod gyda’n gilydd ac ar wahân. Sut y cysylltwn gyda rhai pobl drwy rannu profiadau, tra’n datgysylltu gydag eraill drwy greu rhwystrau. Ein ‘rhannu’ ni oddi wrthyn ‘nhw.

 

*Mae gan y gwaith ddehongliad BSL

Cliciwch yma am daflen BSL

 

Dyddiadau Teithiau

Hydref 2023

YMa, Pontypridd

Dydd Iau 12 Hydref

 

Y Met, Abertyleri

Dydd Iau 19 Hydref

 

Canolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe

Dydd Iau Tachwedd 9

 

Hafren, Y Drenewydd

Dydd Iau 16 Tachwedd

 

Gwanwyn 2024

Theatr y Torch, Aberdaugleddau

Dydd Gwener Chwefror 2 
 

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth,

Aberystwyth

Dydd Iau Chwefror 8

 

Galeri, Caernarfon

Dydd Sadwrn Chwefror 24
ARCHEBU NAWR

 

Glan yr Afon, Casnewydd

Dydd Mercher 6 Mawrth
ARCHEBU NAWR

murmer

broken arrows   

IMGL1213.jpg

momenta

IMGL0622.jpg

dear today 

C5D_6953 (2).jpg

Os ydych chi’n rheolwr lleoliad neu raglen a fyddai’n hoffi bwcio un o gynhyrchion Cwmni Dawns Ransack byddwch gystal â chysylltu gyda ni ar info@ransackdance.co.uk  i gael mwy o wybodaeth

bottom of page