top of page

Gweithdai

 

NEWYDD: Gweithdy Ni a Nhw

Rydym yn cynnig gweithdai a chyfleoedd perfformio gyda’n cwmni fel rhan o’n perfformiadau yn Hydref 2023 a Gwanwyn 2024. Mwy o fanylion isod.

Ransack workshop flyer 2023-24 (1).png

NEWYDD: Dosbarth Cwmni AM DDIM i ddawnswyr proffesiynol

YMa, Pontypridd 25 Medi - 05 Hydref

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth 

Dosbarthiadau Ar-lein:

Mae’n dawnswyr proffesiynol wedi recordio nifer o ddosbarthiadau dawns o’u cartrefi fel rhan o’n grant ymsefydlogi Covid-19 gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau i ddewis o’u plith yn cynnwys techneg cyfoes, dosbarthiadau repertoire a gweithdai creadigol ynghyd â sesiynau tiwtorial cynhesu lan ac oeri lawr. Mae’r gweithdai hyn ar gyfer rhai 12 oed a throsodd i oedolion ac yn cynnwys dewisiadau symudiad ac addasiadau ar gyfer ystod o lefelau.

I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma

 

Gweithdai i ysgolion a grwpiau cymunedol

Beth ydyn ni’n ei gynnig:

'Gweithdai Un-tro'  i grwpiau ysgol (oed 7+) , colegau, prifysgolion a grwpiau cymunedol/ieuenctid

 

Darpariaeth CPD i ddawnswyr ac athrawon dawns proffesiynol ac ymarferwyr theatr gorfforol

 

Clybiau ar ôl ysgol a sesiynau dawns ieuenctid rheolaidd

 

Mae’n gweithdai’n cynnwys:

-Techneg dawns

-Theatr gorfforol

-Gwaith codi partner a grŵp

-Coreograffeg

-Tasgau creadigol 

‘Mae’n teimlo fel ein darn ni, ni biau fe, fyddai dim grŵp arall yn gallu ei ailadrodd gan mai oddi wrthym ni y daeth e. Mae hynna’n cŵl.”

Aelod o grŵp ieuenctid Dawns Powys ar gyfnod hyfforddi, 2017

​“Roedd y dosbarth yn llifo mewn ffordd ryfeddol, dan arweiniad Sarah oedd mor dyner a chyda help rhai cerddorion byw cwbl anhygoel.....coreograffeg perffaith gan griw Ransack. Roeddwn i’n teimlo ’mod i’n cael fy sbwylio wrth gael caniatâd i fod yn rhan o amgylchedd gwaith mor ysbrydoledig."  

Aelod o ddosbarth 'CPD' Prosiect Arrive, 2016

 

IMG_5569.jpg
XT2F6220.JPG
Dance_MW_2018_87.jpg

  Prisiau:

  -Clybiau Ar Ôl Ysgol: £40 yr awr.

  -Gweithdy 2 awr: £100

  -Gweithdy Diwrnod Llawn (5-7 awr): 1 dawnsiwr:£180    2 ddawnsiwr: £340

  -2 Ddiwrnod hyfforddiant (2 ddawnsiwr): £600  

  Mae’n gweithdai preswyl yn gweithio tuag at  greu darn perfformio gyda’ch grŵp.

  Nodwch nad yw prisiau’n cynnwys teithio a llety ar gyfer dawnswyr 

  Mae tiwtoriaid i gyd wedi cael gwiriad DBS

  Gallwn hefyd agor cyfleoedd ‘Codi’r Llen’ Rydym hefyd ar gael ar gyfer cyfnodau hyfforddi hirach o 1-2 wythnos ble gall ein Cyfarwyddwr Artistig  dawnswyr weithio gyda’ch myfyrwyr i greu darn perfformio. Pan fyddwn ni ar daith gallwn hefyd agor cyfleoedd ‘Codi’r Llen’ ble gall grwpiau ddod i berfformio yn ein sioeau proffesiynol! Cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion.

   

  Cerddorion:

  Gallwn ddarparu cerddorion byw i gyfeilio mewn gweithdai; profiad gwych i chi a’ch myfyrwyr ddawnsio i gerddoriaeth fyw!

  Ymholwch ynglŷn ag archebu

  Pecyn Addysg a Ffurflenni Archebu: info@ransackdance.co.uk

  bottom of page