Galw am Griw Technegol Llawrydd

IMGL0127.jpg

 

Mae Cwmni Dawns Ransack yn edrych am Reolwr Technegol/Technegydd Goleuo a Pheiriannydd Sain profiadol i ymuno â’n tîm bach ond gwych!

 

Mae Cwmni Dawns Ransack yn dechrau ar eu prosiect cynhyrchu diweddaraf, gan gynhyrchu rhaglen ddeuol  o ddawns gyfoes athletig ond dynol, a berfformir gyda cherddoriaeth fyw. Fel rhan o’r prosiect, bydd y cwmni yn perfformio tri pherfformiad premiere o’r gwaith gan weithredu fel perfformiadau peilot cyn gwneud cais am gyllid ychwanegol i fynd â’r gwaith ar daith y flwyddyn nesaf.

 

Dymunwn recriwtio dau aelod criw technegol llawrydd ar gyfer y prosiect. Bydd y cyntaf ar gyfer technegydd goleuo yn gweithio gyda’n Cyfarwyddwr i greu cynlluniau goleuo a gweithredu goleuadau yn ystod perfformiadau, a fyddai hefyd yn gweithio fel Rheolwr Technegol y cynyrchiadau yn cynnwys cyfrifoldebau tebyg i weithio’n agos gyda’n Cyfarwyddwr i drefnu/llogi offer technegol addas a llunio amserlenni ymarferiadau technegol, cydlynu gyda thimau technegol mewnol mewn safleoedd, rigio a ffocysu goleuadau, a threfnu cludiant set y cynhyrchiad.

 

Rydym hefyd yn edrych am beiriannydd sain ar gyfer y cynyrchiadau i weithio’n agos gyda’r swydd uchod a’n dau gerddor byw, i gefnogi’n neilltuol gynnwys cerddoriaeth wedi’i recordio a cherddoriaeth fyw, a defnydd llais yn y cynhyrchiad.

 

Cefnogir pob perfformiad gan dechnegwyr theatr mewnol ym mhob safle.

 

Dyddiadau a Lleoliadau:

- Dydd Mercher 8 Mehefin i ddydd Gwener 10 Mehefin – ymarferiadau a pherfformiad yn ‘Impelo’, Llandrindod

- Dydd Llun 13 i ddydd Mercher 15 Mehefin – ymarferiadau a pherfformiadau yn Theatr Parc a Dâr, Treorci

Cyn y dyddiadau uchod, dyrennir amser hefyd i ymweld ag ymarferion cwmni i edrych ar y gwaith ac ar gyfer cyfarfodydd cynllunio gyda’r Cyfarwyddwr ymlaen llaw ym mis Mai, y gellir eu trefnu o amgylch pryd fyddech ar gael.

 

Ffi:      

- Rheolwr Technegol yn seiliedig ar £600 yr wythnos.Cyfanswm y contract - 2 wythnos dros y prosiect: £1200

- Technegydd Sain yn seiliedig ar £494 yr wythnos. Cyfanswm y contract - 1 wythnos 2 ddiwrnod dros y prosiect: £692

Darperir costau teithio, llety a per diem hefyd.

 

Croesawn geisiadau gan bobl o bob cefndir, rhyw a hil ac yn neilltuol y rhai sy’n teimlo eu bod yn cael eu tan-gynrychioli yn y diwydiant yn cynnwys pobl anabl, siaradwyr Cymraeg a phobl ethnigol amrywiol. Gofynnir i chi nodi unrhyw gymorth hygyrchedd sydd ei angen yn eich cais.

 

Os oes gennych ddiddordeb yn un o’r swyddi hyn, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth:

info@ransackdance.co.uk

Dyddiad cau ceisiadau: Dydd Mawrth 10fed Mai, 10yb

Galw am Gynhyrchydd Llawrydd

IMGL1935.jpg

Mae Cwmni Dawns Ransack yn edrych am gynhyrchydd llawrydd i weithio gyda ni ar ein prosiect cynhyrchu newydd i gefnogi marchnata perfformiadau cyfredol ym mis Mehefin a recriwtio ar gyfer cyfleoedd datblygu cynulleidfa a gweithdai cysylltiedig. Bydd y swydd hefyd yn cynnwys cefnogi ein Cyfarwyddwr i drefnu taith y cynhyrchiad ar gyfer 2023, yn cynnwys trefnu ymweliadau i safleoedd a chyfarfodydd gyda rheolwyr/cynhyrchwyr safleoedd ledled Cymru ar gyfer mis Gorffennaf a mis Awst.

 

Ffi: 10 diwrnod wedi’i ymestyn yn rhan-amser am £150 y diwrnod (cyfanswm contract: £1500)

Byddai’r swydd yn dechrau cyn gynted ag sy’n bosibl ym mis Mai.

 

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd anfonwch e-bost atom i gael mwy o wybodaeth a a sut i wneud cais: info@ransackdance.co.uk