Broken Arrows

Mae Broken Arrows yn archwilio’r defnydd o stori a cherddoriaeth fyw i gyfuno dawns gyfoes athletaidd gydag ysgafnder emosiynol a barddonol i greu gwaith sy’n sensitif a phersonol, gan wneud i chi feddwl a theimlo.  Mewn byd aml-gyfryngol ble mae pawb yn chwilio am rywbeth, mae’r chwe pherfformiwr hyn yn teithio drwy gyfres o sefyllfaoedd gan rannu cyfarfodydd mynwesol, dawnsio drwy rêf, arwain partïon chwilio a gwthio yn erbyn stormydd, yn y frwydr i ddarganfod llonyddwch cariad yng nghanol anhrefn bywyd.

 

 

 

1/17

Ransack Dance Company Ltd

Registered Company Number:12039765

JR House D6 Suite J, Main Avenue, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5UR

Ransack Dance Company Photo credits:

Roy Campbell-Moore & Spring Box Photography