top of page

Alex Marshall Parsons

 Dawnsiwr

IMGL0502.jpg

Hyfforddodd Alex â Phrifysgol Edge Hill, gan raddio yn 2012. Mae'n Gyfarwyddwr Artistig ac wedi perfformio yn ei gwmni ei hun 'Gary and Pel Live Action Cartoon'. Fel dawnsiwr mae wedi perfformio i amrywiaeth o gwmnïau dawns a theatr yn cynnwys Bombastic Dance, Cwmni Dawns Earthfall, Theatr Pena, Kitch n Sync Collective a Chloe Loftus Dance, Gary Clarke Company a Lea Anderson. Mae hefyd wedi addysgu ar gyfer Theatr Dawns Motion House ac roedd yn gyfarwyddwr ymarfer a choreograffydd ar gyfer Theatr Dawns Edge FWD.

 

Ymunodd Alex â ni yn 2017 ar gyfer ein prosiect ymchwil a datblygu taflunio ffilm a dychwelodd i'r cwmni yn Awst 2018 ar gyfer ein perfformiad cyntaf o 'Murmur'.

bottom of page