top of page

Sydney Robertson

Dawnswraig

87175397_3813422348675721_50158107527122

Astudiodd Sydney ym Mhrifysgol Caerwysg cyn dechrau hyfforddi yn JV2 Jasmin Vardimon (2015/2016) gan deithio’n genedlaethol a dawnsio tair rhaglen a goreograffwyd gan AΦE, Vincius Salles a Jasmin Vardimon. Bu wedyn yn gweithio’n llawrydd yn Llundain gan weithio gyda’r Southpaw Dance Company, y Royal Opera House, Tate Modern (Phoebe Davis/ Nande Bhebhe), cyn dod yn aelod o gwmni dawns B-Hybrid dance gyda Brian Gillespie. Yn 2018, parhaodd Sydney ei hyfforddiant yn SEAD yn Awstria a theithio gyda La Gazzetta gan Landestheater, a gyfarwyddwyd gan Alexandra Liedtke a’i goreograffu gan Paul Blackman (Jukstapoz). Ers dychwelyd i Lundain, mae wedi gweithio ar brosiectau masnachol a theatraidd gyda Benjamin Milan (Box Artist Management) a Joao Cidade.

 

Mae Sydney yn un o aelodau newyddaf y tîm, gan ymuno â ni ym mis Chwefror 2020. Bydd yn gweithio ar ein prosiect digidol newydd, ‘Egwylion Digidol’ yn cynnwys ymchwil a datblygu ein perfformiad drwy raglen newydd.

bottom of page