top of page


Prosiect Fflach Ddawns Gymunedol

Rydym mor falch ein bod wedi derbyn cyllid gan Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n caniatáu i'n cwmni proffesiynol ddychwelyd i'r stiwdio'r Hydref hwn, i gwblhau'r cyfnod ymchwil a datblygu terfynol ar gyfer ein cynhyrchiad dawns bil dwbl newydd!

Fel rhan o’r prosiect rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Impelo i gynnig cyfle cyffrous i blant a phobl ifanc 12-21 oed ymuno â’n hymarferion a’n helpu i greu ein golygfa newydd ‘fflach ddawns gymunedol’ ar gyfer y cynhyrchiad! Yna bydd cyfle i'r grŵp berfformio yn y sioe premiere gyda ni'r flwyddyn nesaf!

Darllenwch trwy’r manylion yn y daflen isod, ac am archebion cysylltwch â info@ransackdance.co.uk

MAE LLEOEDD YN GYFYNGEDIG FELLY ARCHEBWCH YN FUAN!

Dance with Ransack Dance Company-2.png
bottom of page