top of page

'ARRIVE'
Adnodd Coreograffydd

Efallai i brosiect Arrive 2020 a’r llwyfan coreograffwyr gael ei ganslo oherwydd cyfnodau clo Covid-19 a chanllawiau’r llywodraeth, ond nid yw hynny wedi ein hatal rhag sicrhau ein bod yn helpu i gefnogi coreograffwyr newydd yng Nghymru!

Daethom ynghyd â sefydliadau dawns gwych eraill yng Nghymru i greu adnodd ar-lein i goreograffwyr newydd sydd nawr ar gael ar dudalen prosiect ‘Arrive’ ar ein gwefan. 

Mae’r adnodd yn cynnig yr wybodaeth ddilynol:

  • Mae’r adnodd yn cynnig yr wybodaeth ddilynol: 

  • · Cyfweliad gyda’r coreograffydd Sarah Rogers, ein Cyfarwyddwr Artistig. 

  • · Cyfweliadau gyda coreograffwyr sefydliadau sy’n cyfrannu: Ballet Cymru, Jones y Ddawns a Kokoro Arts Cyf. 

  • · Gwybodaeth am bob un o’r sefydliadau uchod a sut maent yn gweithio’n greadigol a hefyd yn strategol. 

  • · Syniadau am dasgau coreograffig y gallwch roi cynnig arnynt a’u trosglwyddo i’ch gwaith eich hunan, o waith perfformiad proffesiynol pob sefydliad sy’n cyfrannu. 

  • · Dolenni i bytiau ffilm a delweddau

Cliciwch ar y dolenni i ymweld â thudalen adnoddau pob sefydliad:

Entertainment

Adnodd 1

Sarah Rogers

Ransack Dance Company

Ransack Black Trans copy_edited.jpg
Adnodd 2

Darius James

& Amy Doughty

Ballet Cymru

Ballet Cymru Professional Logo.jpg
Adnodd 3

Gwyn Emberton

Jones the Dance

E0IkbMxWYAIx764.jpeg
Adnodd 4

Krystal S. Lowe

& Gundija Zandersona

Kokoro Arts Ltd.

72483140_105474237539077_5919027548833972224_n.jpg

Os ydych yn goreograffydd newydd, rhai dolenni i wefannau defnyddiol eraill i gael gwybodaeth, cefnogaeth a sefydliadau cyllid ar gyfer prosiectau dawns yw:

 

Gwybodaeth am sefydliadau celf a diwylliannol eraill yng Nghymru yn cynnwys amrywiaeth o sefydliadau dawns cymunedol a chynhyrchu ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru:

https://celc.arts.wales/resources/useful-links/arts-and-cultural-organisations-in-wales/ 

 

Adnoddau cefnogi wrth ddatblygu gwaith hygyrch: 

https://arts.wales/resources 

Gwybodaeth am sefydlu cwmni: 

https://www.gov.uk/limited-company-formation 

Gwybodaeth am sefydlu elusen:

https://www.gov.uk/setting-up-charity 

 

Dolen tudalen cyllid Cyngor Celfyddydau Cymru: 

https://arts.wales/funding 

 

Cyllid Arts Council of England: 

https://www.artscouncil.org.uk/funding 

 

 

 

Mae hefyd wybodaeth am gyllid ar gyfer prosiectau dawns a chelfyddydau ar wefan ‘People Dancing’:

https://www.communitydance.org.uk/developing-practice/funding-support 

 

 

Gwybodaeth, hyfforddiant a chyfleoedd cyllid gan Busnes Cymru 

https://businesswales.gov.wales 

bottom of page