top of page
Kokoro Logo No Background.png

Krystal S. Lowe & Gundija Zandersona

Left: Krystal Lowe, Right: Gundija Zandersona

Mae Kokoro Arts yn cefnogi ac yn hyrwyddo datblygiad a gwaith artistiaid ifanc, hwyluso trafodaeth ar draws y sector a hybu cynhwysiant, hygyrchedd ac amrywiaeth ledled sector dawns Cymru. 

Gundija Zandersona - Cyfarwyddwr Gweithredol

Krystal S. Lowe - Cyfarwyddwr Artistig

Krystal S. Lowe (chwith) a Gundija Zandersona

Mae’r cyfweliad dilynol gyda Kokoro Arts Cyf yn sôn am eu rôl o fewn y cwmni a’u prosesau coreograffig:

 

Tasgau:

 

Islaw mae nifer o dasgau coreograffig gan Kokoro Arts Cyf:

Entertainment

Tasg 1

 

Dechreuwch drwy ddewis geiriad sy’n eich ysbrydoli – rhywbeth rydych wedi ei ysgrifennu, ei ddarllen neu ei glywed neu ymadroddion sy’n cysylltu orau gyda chi. Yn seiliedig ar yr ymadroddion neu eiriau unigol hynny, ewch ati i greu symudiadau y teimlwch sy’n ymgorffori’r ystyr neu teimlad. Gallwch naill ai eu cysylltu neu eu gadael yn hollol ar wahân. Mae hefyd y dewis i ail-drefnu’r symudiad fel nad yw’n llifo yn yr un ffordd â’r geiriad: yn y ffordd hynny rydych yn rhyw fath o ailysgrifennu’r geiriad gyda’ch corff. 

Tasg 2

 

Dewiswch naill ai’r un geiriad, neu rywbeth gwahanol, a llefaru’r geiriad tra byddwch yn gadael i‘ch corff ymateb yn naturiol i’r geiriau. Wrth i chi barhau i lefaru’r geiriau, ymlaciwch fwy a symud i ba bynnag symudiad sy’n dod yn naturiol wrth i chi siarad. Gallwch naill ai adael y symudiad heb ei osod neu ddechrau dewis y symudiadau y teimlwch fwyaf o gysylltiad â nhw a’u defnyddio fel eich deunydd set. 

Rhai dolenni defnyddiol:

 

 

Sefydlu cwmni: 

 

https://www.gov.uk/limited-company-formation

 

Sefydlu elusen: 

 

https://www.gov.uk/setting-up-charity

Mwy o wybodaeth ar Kokoro Arts:

Gwefan:

https://kokoroartsltd.co.uk/

Cyfryngau

https://occhimagazine.com/in-the-spotlight-kokoro-arts/

 

Cyfryngau cymdeithasol: @Kokoroartsltd

 

 

Gundija: 

Twitter: @Gundij_a

https://gundija.wordpress.com/

Krystal:

Twitter/IG/FB: @Krystalslowe 

https://krystalslowe.com/

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Krystal Gundija port dec20203772.jpg
Krystal Gundija port dec20203734.jpg
bottom of page