top of page

Dear Today

 

Mae’r perfformiad yn archwilio’r syniad  ‘nad yw popeth yr hyn y mae’n ymddangos’, wedi ei seilio’n fras ar y llyfr ‘Hold Still’ gan Nina LaCour. Y naratif a ddatblygodd o hyn yw perthynas yn dadfeilio, ond o dan y stori hon mae’r gwaith hefyd yn ei hanfod yn edrych ar ein perthynas gyda ‘Heddiw’ a ni’n hunain, yr hyn a ddangoswn yn agored i bobl eraill yn erbyn yr hyn a deimlwn oddi mewn.

Crëwyd 'Dear Today' yn 2013 a'i berfformio yn Arrive Dance Platform, Sherman Cymru (2013) a 'Wales Dance Platform' (2014).

bottom of page