Matthew Collins

Cerddor a Chyfansoddwr

Bu Matt yn rhan o Ransackers 2016. Mae wedi chwarae'r drymiau ac offer taro o pan oedd yn ifanc mewn amrywiaeth o gyd-destunau, yn amrywio o fandiau a cherddorfeydd, i theatr gerddorol a syrcas. Ynghyd â drymiau, aeth ymlaen i gynnwys gitâr, piano, cyfansoddi, cynhyrchu a pheirianneg sain yn ei repertoire.

Aeth ei brosiectau ag ef ar deithiau o Ewrop, yr Unol Daleithiau a Dwyrain Asia sydd wedi arwain at recordio gyda chynhyrchwyr a enillodd wobrau Grammy. Rhoddwyd sylw i sgiliau cynhyrchu, ysgrifennu caneuon a drymio Matt ar nifer o rwydweithiau radio a theledu rhyngwladol yn cynnwys y BBC, MTV a KRCS.

Ransack Dance Company Ltd

Registered Company Number:12039765

JR House D6 Suite J, Main Avenue, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5UR

Ransack Dance Company Photo credits:

Roy Campbell-Moore & Spring Box Photography