top of page

Sarah Rogers

Cyfarwyddwr Artistig

Mae Sarah yn cyfarwyddo a choreograffu gwaith perfformio Cwmni Dawns Ransack. Graddiodd Sarah o’r Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance gyda BA Anrh mewn Theatr Dawns yn 2010. Mae wedi perfformio i Rosemary Butcher, Charles Linehan, Kerry Nicholls, Darren Johnston, Will Dorner, Tamsin Fitzgerald (Dawns 2Faced) a Phrosiect The Configur8, a chyflwyno gwaith yn Resolution 2011 fel coreograffydd annibynnol. Yn 2012 cwblhaodd Sarah brentisiaeth gyda Chwmni Dawns Earthfall.

Ynghyd â’i gwaith cyfarwyddo a pherfformio proffesiynol mae Sarah yn gweithio ac addysgu’n frwd mewn dawnsio cymunedol ac wedi cyfarwyddo nifer o grwpiau ieuenctid. O’r blaen bu’n Rheolwr Addysg yng Nghwmni Dawns  2Faced, ac ar hyn o bryd mae’n Ymgynghorydd Celfyddydau a thiwtor dawns i Gymuned Artis. Mae hefyd yn Llysgennad Dawns i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

bottom of page