top of page

Ymchwil a Datblygiad

RansackSummer2022(94).jpg
RansackSummer2022(118).jpg
RansackSummer2022(152).jpg

Eleni rydym yn datblygu gwaith newydd o'r enw 'A Liminal Space' ar gyfer perfformiadau a theithiau yn 2024/2025.

 

Rydym wedi cynnal wythnos o ymchwil a datblygu ar y gwaith fel rhan o'n prosiect 'Archwilio' ac yn awr yn anelu at ddatblygu'r gwaith ymhellach dros gyfres o brosiectau ymarfer trwy gydol 2023. Mae'r gwaith yn archwilio thema newid a sut rydym yn newid i fersiynau gwahanol ohonom ein hunain ar hyd ein hoes.

 

"Hardd, hudolus a swynol!" Aelod o’r gynulleidfa, rhannu gwaith ar y gweill, Gorffennaf 2022.

RansackSummer2022(168).jpg

Prosiect a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

bottom of page