'US R&D'

XT2A2896.JPG
XT2A3075.JPG

Eleni rydym yn datblygu rhaglen ddwbl o waith 'US' ar gyfer perfformiadau a theithio yn 2020/2021.

Ym mis Ebrill fe wnaethom dreulio wythnos yn y stiwdio yn ymchwilio a datblygu'r darn cyntaf yn y rhaglen ddwbl. Mae'r gwaith yn ymchwilio thema rhannu .. a pham ein bod yn y byd modern yn teimlo'r angen i rannu cymaint!

 

Mae'r darn yn sgwrs. Daw'r geiriad yn y gwaith o gyfweliadau a dyfyniadau gan y cyhoedd wrth i ni ofyn i bobl 'beth ydych chi eisiau ei wybod? ' a 'beth nad ydych chi eisiau ei wybod?'

XT2A3141.JPG
XT2A3068.JPG

Prosiect a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru