'US R&D'

Eleni rydym yn datblygu rhaglen ddwbl o waith 'US' ar gyfer perfformiadau a theithio yn 2020/2021.

Ym mis Ebrill fe wnaethom dreulio wythnos yn y stiwdio yn ymchwilio a datblygu'r darn cyntaf yn y rhaglen ddwbl. Mae'r gwaith yn ymchwilio thema rhannu .. a pham ein bod yn y byd modern yn teimlo'r angen i rannu cymaint!

 

Mae'r darn yn sgwrs. Daw'r geiriad yn y gwaith o gyfweliadau a dyfyniadau gan y cyhoedd wrth i ni ofyn i bobl 'beth ydych chi eisiau ei wybod? ' a 'beth nad ydych chi eisiau ei wybod?'

Prosiect a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Ransack Dance Company Ltd

Registered Company Number:12039765

JR House D6 Suite J, Main Avenue, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5UR

Ransack Dance Company Photo credits:

Roy Campbell-Moore & Spring Box Photography