top of page

Dan Fitzgerald

12 (2).jpg

Eleni, mae Dan yn ymuno â chwmni dawns Ransack fel aelod o’n tîm addysg gerddorol! Bydd yn arwain y tîm sy’n darparu ein sesiynau ‘Clwb Cerdd Ransack’ a’n gweithdai cerdd fel rhan o’n ‘Ysgol Haf y Celfyddydau Perfformio – Ransack: Eich Straeon’ yn YMa, Pontypridd!

 

Ynghyd â gweithio gyda Ransack, Dan yw sylfaenydd ‘RecRock’, y fenter cerddoriaeth gymunedol. Gan ddechrau yn 2013, gadawodd Dan ei swydd ym maes datblygu cymunedol i ddilyn ei angerdd am gerddoriaeth, a hynny trwy sefydlu’r cwmni gyda Jack, ffrind o gyfnod plentyndod, yn ICE Cymru. Datblygodd y cwmni’n gyflym trwy weithio gyda phartneriaid megis Hafal, Pobl yn Gyntaf, The Prince’s Trust, United Welsh, a sefydliadau cymunedol lleol eraill i ddarparu gweithdai deniadol ar gyfer unrhyw un sy’n awyddus i gymryd rhan. 

 

Yn ogystal â’i brosiectau ei hun gyda ‘RecRock’ – e.e. prosiectau cerdd cynhwysol drwy  ffrydiau cyllid megis RDP, a Chronfa Gymunedol y Loteri, a phrosiectau a noddir gan yr UE megis Active Inclusion i wella cyflogadwyedd a llythrennedd – mae Dan hefyd yn partneru gyda sefydliadau eraill i gyflenwi prosiectau cerdd cynhwysol a chyffrous. Mae hyn yn cynnwys partneru cynghorau lleol i gynnig cyfleoedd ymgysylltu i rai 16–25 oed, megis ‘Fortitude Through Music’ yn RhCT a ‘Phrosiect Cerddoriaeth y Coed-duon’ a ariennir gan Anthem, ac sy’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 12 ac 18 oed i ddatblygu sgiliau mewn bandiau.


Mae profiad cerddorol Dan yn ffocysu ar chwarae’r gitâr, ac yntau wedi chwarae mewn bandiau ledled y wlad dros y 15 mlynedd diwethaf. Mae’r bandiau hyn yn cynnwys The Bandaoke Show (Carioci gyda band), Slipped Disco (band disgo 9 darn), The Pandas, Juno Acoustic Duo, Maditronique, N’famady Kouyate, a llawer mwy. Mae anturiaethau cerddorol Dan wedi mynd ag e i Maida Vale ac i nifer o wahanol wyliau yn cynnwys y Green Man, a hyd yn oed wedi arwain at ymddangosiadau ar y teledu.

Edrychwn ymlaen at groesawu Dan i dîm Ransack eleni a gwrando ar y cyfansoddiadau mae ein cyfranogwyr yn eu creu a’u perfformio gydag e! 

 

Gallwch ddysgu rhagor am ein clwb cerdd newydd wythnosol gyda Dan, a’n hysgol haf yn YMa, Pontypridd, yma. 

 

Ac mae mwy o wybodaeth am Dan, a’i brosiectau RecRock ei hun, i’w chael yma. 

bottom of page