CHWILOTA

Galw am Ddawnswyr ar gyfer Prosiect CHWILOTA DPP

YMGEISIWCH NAWR!....i greu a pherfformio gwaith newydd gyda Cwmni Dawns Ransack

Mae CHWILOTA yn brosiect hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, a gynhelir mewn partneriaeth ag Artis Cymuned. Ochr yn ochr a chyfleoedd hyfforddi rhyngddynt Artis cymuned athrawon a Cwmni Dawns Ransack dawnswyr, Mae'r prosiect yn gwahodd dawnswyr newydd sy'n dod i'r amlwg ynghyd ag athrawon dawns i ymgeisio i ymuno ag ymarferion ymchwil a datblygu newydd Cwmni Dawns Ransack, a pherfformio gyda'r cwmni. Gobeithiwn y bydd y prosiect yn darparu profiad gwerthfawr i ddawnswyr newydd sy'n dod i'r amlwg trwy weithio gyda chwmni dawns broffesiynol.

 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr hyfforddiant canlynol:
 

- Mynychu dosbarth proffesiynol gyda Chwmni Dawns Ransack
- Ymuno a’r cwmni proffesiynol yn ei hymarferion ymchwil a datblygu er mwyn
  cychwyn creu darn newydd o waith         
- Perfformio gyda’r cwmni wrth rannu’r gwaith ymchwil a datblygu sydd wedi ei greu.
-Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn treuliau o £240 ar gyfer yr wythnos greu a’r perfformiad.

 

 

Pryd?
-Wythnos Dosbarth Proffesiynol a Chreu:
Dydd Llun 13 Gorffennaf hyd at Dydd Gwener 17 Gorffennaf, 10.00 y.b - 5.00 y.p
-Rhannu perfformiad ymchwil a datblygu: Dydd Gwener 24 Gorffennaf
(ymarferiadau technegol yn y prynhawn a’r perfformiad yn y nos.)
 

 

Lle?

Coleg y Cymoedd, Campws Rhondda, Heol Pontrhondda, Tonypandy,CF40 2TQ
(Perfformiad: Coleg y Cymoedd, Campws Nantgarw, CF15 7QY)

Sut i Ymgeisio:
Mae CHWILOTA yn agored i ddawnswyr proffesiynol sy’n dod i’r amlwg ynghyd ag ymarferwyr theatr gorfforol, dawnswyr mewn hyfforddiant (lefel gradd i fyny) ac athrawon dawns.

Am ffurflen gais e-bostiwch: info@ransackdance.co.uk

Dyddiad cau: Dydd Gwener 5 Mehefin 2020 5 y.p

Ransack Dance Company Ltd

Registered Company Number:12039765

JR House D6 Suite J, Main Avenue, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5UR