Sarah Rogers
Cyfarwyddwr Artistig
Ransack Dance Company 

Mae Cwmni Dawns Ransack yn gwmni cynhyrchu theatr dawns sydd â’i bencadlys ym Mhontypridd. Mae ein gwaith yn cynnwys dawns fyw, cerddoriaeth a ffilm a hefyd yn aml yn cynnwys y gair llafar. Mae ein gwaith yn gorfforol iawn gyda dull cyfoes athletaidd. Rydym wedyn yn partneru hyn gyda dull cynnil, barddonol a ‘dynol’ iawn i greu ein harddull unigryw. Mae gennym ffocws cymunedol mawr yn ein gwaith, yn defnyddio naratifau a straeon gan aelodau’r gymuned y gweithiwn gyda hi i fod yn sail i’r naratifau a’r llefaru yn ein perfformiadau proffesiynol a gwahodd grwpiau cymunedol i ymuno â ni ar y llwyfan y berfformio yn ein golygfeydd ‘criw fflach’ ynghyd â’n cast proffesiynol.

Mae mwy o wybodaeth am y cwmni ar gael ar ein tudalen ‘amdanom’ yma.

Mae hefyd fwy o wybodaeth am ein perfformwyr ym

Mae’r cyfweliad dilynol gyda’n Cyfarwyddwr Artistig yn sôn am ei rôl o fewn y cwmni a’i phrosesau coreograffig:

Momenta: 

Dyma waith diweddaraf Ransack, sy’n rhan o’n cynhyrchiad bil dwbl ‘Murmur’. Ysbrydolwyd y gwaith gan gyfweliad teledu gyda’r actor Marlon Brando, lle mae’n siarad am actio fel ‘dull o oroesi’ ac yn esbonio sut ydym yn ‘actio bob dydd i achub ein bywydau’. 

Islaw mae rhai tasgau coreograffig a ddefnyddiodd Sarah gyda dawnswyr Ransack i greu deunydd symud o fewn y gwaith. Gallwch roi cynnig ar ddefnyddio’r adnoddau yn y dolennau islaw a/neu eu trosi i ddefnyddio eich adnoddau a’ch ysbrydoliaeth eich hun ar gyfer symud o fewn eich gwaith eich hun.

Task 1: Waterfall Solos

Performed as the foreground to powerful film imagery of a cascading waterfall, the solos are driven by the interview with actor Marlon Brando, which the piece is inspired by. Each dancer created their own solo based on key words and phrases from the interview.

This task can be transferred to using any spoken or written text or script with your dancers; a great way to link movement to an anchor point of inspiration. 

Entertainment

Layer 1: Ask your dancers to listen to and/or read the text and pick 5 words or sentences that stand out to them.

You can try this using the script from the interview to test out the task before using your own text if you would like.

 

Layer 2: Direct the dancers to create a movement to represent each word/sentence they have selected. Keep movements small and very 'human' based for this layer. 

Layer 3: Growing the final solo - now the dancers have their 5 movements, ask them to work on repeating the phrase 3 times to form their final solo...each time it gets repeated the movement grows in size and speed and the movements may evolve into something quite different and more athletic than the first version

 

Task 2: 'I Just Wanted To Tell You'

This is a choreographed group contact scene involving movement and spoken word, created from an improvisation task. The choreography was built through layers of directed improvisation. We then found patterns and imagery that particularly worked within this, to set the movement.

IMGL0474.jpg
IMGL0419.jpg
IMGL0398.jpg
IMGL0381.jpg

Layer 1: Preparing lines - Think of a question that you want your dancers to answer that is linked to the theme or narrative you are working with. E.g. Our question was 'when have you really wanted to tell someone something, but held back and decided not to? Ask each dancer to write their answers on a small bit of paper or post-it note with each sentence starting the same, eg. our start phase was 'I just wanted to tell you that...' (each dancer writes about 4 to 5 answers on separate paper). Then put aside to use later in the improvisation. 

Layer 2: The 'falling' game - Dancers walk or run around the space. Someone can shout 'falling' at any point and fall to the floor (make sure to bend knees and lower pelvis first to avoid injury) As they fall the other dancers run to catch them. They then can either lower them to the floor gently, or choose to lift them up high and take them to a new space in the room. Play with this game and let it settle. As the choreographer keep directing the dancers by asking questions enabling them to find lots of movement options - e.g.could the 'faller' be passed from one dancer to the next? What happens if no one runs to them? 

Layer 3: Adding speech - Bring back the post-it notes you put aside and spread them around the floor of the space.You also need to have a microphone or an object to represent one (we use a water bottle!) Continue playing the game, but this time the dancer who wants to fall holds the 'microphone', picks up one of the notes and reads it to another dancer. They then automatically become the 'faller' and the group again either takes them to the floor or lifts them to a new space. At the same time someone steals the 'microphone' off them and picks up another note, becoming the speaker, then the 'faller.'

You may want to keep the above task improvised or start to use imagery from the improvisation that works particularly well and re-create it to set the choreography. As a development you can then also add moments of set unison choreography in-between contact and lifts (to replace the walking/running in the game.) Equally you could set the order of the lines from particular narratives and relationships that emerge from the improvisation and take away the written notes, or decide to keep the speech improvised in terms of the order. 

69991961_3278883085462986_38442804175322
40517730_2411390622212241_90656816683370
69694995_3278883215462973_48844515144263
69736549_3278883092129652_40799060514224