top of page

'EXPLORE'  
Rhaglen Datblygiad Proffesiynol

295067322_8052063974811516_5944232292535000613_n.jpg
IMG_5933.jpg
294933460_8052063754811538_7410191378237108566_n.jpg
294940689_8052064148144832_2450801206982617107_n.jpg

Cyflwynir y rhaglen EXPLORE mewn partneriaeth â'n sefydliad cysylltiedig Artis Community. Mae'r rhaglen yn cynnwys rhannu sgiliau a hyfforddiant ar draws arferion perfformio dawns a dawns gymunedol, gan hyfforddi ein staff i weithio rhwng ein dau sefydliad. Bob blwyddyn rydym hefyd yn gwahodd nifer o artistiaid annibynnol i'r rhaglen a hoffai uwchsgilio yn y meysydd hyn.

Bob blwyddyn rydym yn gwahodd dawnswyr sy'n dod i'r amlwg, perfformwyr theatr gorfforol ac athrawon dawns i wneud cais i ymuno ag ymarferion ymchwil a datblygu newydd Ransack Dance Company, a pherfformio gyda'r cwmni.  Byddwn yn rhannu ein harfer a'n repertoire unigryw ac yn ymchwilio ac yn datblygu syniadau ar gyfer ein gwaith newydd sbon hefyd!

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn y cyfleoedd hyfforddi canlynol:

- Presenoldeb yn ein diwrnodau hyfforddi ymarfer dawns gymunedol

- Cyfleoedd cysgodi â thâl ar ein rhaglen ddawns gymunedol.

- Ymuno â Chwmni Dawns Ransack mewn wythnos ymarfer ymchwil a datblygu agored, i archwilio syniadau coreograffig ar gyfer eu gwaith newydd.

- Dosbarth cwmni proffesiynol dyddiol gyda Chwmni Dawns Ransack yn ystod yr wythnos.

- Sesiynau mentora ac adborth gyda'n Swyddog Datblygu a Chyfarwyddwr Artistig Ransack.

- Performance opportunity as part of our ‘Gyda’n Gilydd’ Programme celebration event

 

Mae EXPLORE yn rhaglen hyfforddi â thâl a bydd y ffioedd hyfforddi canlynol yn cael eu talu i’r artistiaid sy’n cymryd rhan:£25 yr awr (cysgodi), £150 y diwrnod (diwrnodau hyfforddi a diwrnod perfformiad) a chyfradd wythnosol o £575 (Y&D).

RansackSummer2022(92).jpg
RansackSummer2022(118).jpg
RansackSummer2022(111).jpg
RansackSummer2022(152).jpg
bottom of page