top of page

'EXPLORE'  
Rhaglen Datblygiad Proffesiynol

295067322_8052063974811516_5944232292535000613_n.jpg
IMG_5933.jpg
294933460_8052063754811538_7410191378237108566_n.jpg
294940689_8052064148144832_2450801206982617107_n.jpg

Cyflwynir y rhaglen EXPLORE mewn partneriaeth â'n sefydliad cysylltiedig Artis Community. Mae'r rhaglen yn cynnwys rhannu sgiliau a hyfforddiant ar draws arferion perfformio dawns a dawns gymunedol, gan hyfforddi ein staff i weithio rhwng ein dau sefydliad. Bob blwyddyn rydym hefyd yn gwahodd nifer o artistiaid annibynnol i'r rhaglen a hoffai uwchsgilio yn y meysydd hyn.

Bob blwyddyn rydym yn gwahodd dawnswyr sy'n dod i'r amlwg, perfformwyr theatr gorfforol ac athrawon dawns i wneud cais i ymuno ag ymarferion ymchwil a datblygu newydd Ransack Dance Company, a pherfformio gyda'r cwmni.  Byddwn yn rhannu ein harfer a'n repertoire unigryw ac yn ymchwilio ac yn datblygu syniadau ar gyfer ein gwaith newydd sbon hefyd!

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr hyfforddiant ar-lein hyn:

 - Dosbarth cwmni proffesiynol dyddiol gyda Ransack Dance Company.
- Ymuno â'r cwmni i ymchwilio a datblygu syniadau coreograffig ar gyfer ein gwaith newydd.

- Mynediad i'r rhaglen hyfforddi EXPLORE ehangach gydag Artis Community gan gynnwys cyfleoedd. cysgodi â thâl ar eu rhaglen ddawns gymunedol.

- Treuliau hyfforddi taledig o £100 y dydd.

 

Darganfyddwch Am Artistiaid Dawns EXPLORE 2022 Yma!

RansackSummer2022(92).jpg
RansackSummer2022(118).jpg
RansackSummer2022(111).jpg
RansackSummer2022(152).jpg
bottom of page