top of page

Y rhaglen Egwylion Digidol yw ein rhaglen ddigidol newydd, a gafodd ei chreu mewn ymateb i’r pandemig Covid-19 a rheolau ymbellhau cymdeithasol. Derbyniodd y rhaglen gyllid o gynllun grant ymsefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru. Anelwn gadw mewn cysylltiad gyda’n cynulleidfaoedd a’r sawl sy’n cymryd rhan yn y cyfnod hwn tra hefyd yn parhau i gynllunio a chreu ein gwaith newydd gystal ag y medrwn i baratoi i ddychwelyd i’r stiwdio a’r theatr pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

Mae dau faes i’r rhaglen:

Sgyrsiau Digidol:

-        Fforwm ddigidol o ddosbarthiadau dawns ar-lein a gyflwynir gan ein dawnswyr proffesiynol

-        Cyfweliadau gyda’n perfformwyr a Chyfarwyddwr

-        Darn ffilm newydd sbon o’n cynhyrchiad teithio diweddaraf ‘Murmur’.

-        Mynediad i gerddoriaeth a gyfansoddwyd yn wreiddiol gan gerddorion Ransack.

Cliciwch ddolenni i gael mwy o wybodaeth:

 

 

 

 

 

 

 

 

676846c1-1743-4353-8f29-65d9020c6d9f.jpe
IMGL0366.jpg

Cyfweliadau

IMGL0602.jpg
IMGL0727.jpg

Ar y gweill:

-       Parhau ein hymchwil ac ymarferion datblygu ar gyfer ein cynhyrchiad newydd, ar wedd ymarferion Zoom.

-       Her ffilm dawns newydd cyffrous ar gyfer pawb sydd allan yna i gymryd rhan ynddynt ... rhannwch eich        symudiadau dawns gyda ni a’n helpu i greu sgript lafar ar gyfer ein cynhyrchiad newydd!

-       Gweithdai dawns ieuenctid newydd (dros Zoom) i greu ein golygfa ‘Fflach-dyrfa Gymunedol’ yn barod ar gyfer ein cynhyrchiad newydd.

Cliciwch ddolenni i gael mwy o wybodaeth:

bottom of page